Jakość i certyfikaty

heading-underline

Cryo Strona główna » Jakość i certyfikaty

Certyfikat zgodności WE

Kliknij, aby otworzyć

Kliknij, aby otworzyć

Certyfikat zgodności WE jest ważnym dokumentem dla produkcji na rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Certyfikat zgodności jest dokumentem prawnym, potwierdzającym zgodność produktu z normami UE.

Przyznaniu certyfikatu towarzyszy uzyskanie oznaczenia CE, które jest obowiązkowe. Znak CE (skrót od Conformité Europeenne – fr. zgodność europejska) znajduje się na produkcie i potwierdza, że ​​produkt jest zgodny z dyrektywami i normami UE, a także wskazuje, że procedura oceny zgodności została odpowiednio przeprowadzona.

Oznakowanie CE wskazuje, że produkt jest bezpieczny dla zdrowia konsumentów i nieszkodliwy dla środowiska. Znak CE jest jedynym znakiem w krajach UE, potwierdzającym zgodność produkcji z normami UE w zakresie bezpieczeństwa osób, mienia i środowiska.

Kliknij, aby otworzyć

Uzyskanie certyfikatu zgodności nie jest obowiązkowe, ale czyni produkt bardziej konkurencyjnym, pokazuje dbałość o jakość i zapewnia o niej użytkowników. Sprzedawanie tego produktu to przyjemność dla dystrybutorów.

Zadowolony jest również konsument. Certyfikat przyznawany jest na 3 lata, co oznacza też, że eksperci dokonali przeglądu produkcji i akceptują ją jako doskonałą i solidną.

Certyfikat zgodności, otrzymany przez Cryomed s.r.o. za najnowszy model kriosauny Cryomed PRO jest potwierdzeniem naszych osiągnięć i potwierdzeniem naszego doświadczenia.

Cryomed PRO spełnia wymogi następujących standardów:

Dyrektywa maszynowa WE

Dyrektywa niskonapięciowa

Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

ISO 13485:2016

ISO 13485:2016

Norma ISO 13485:2016 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością w przypadku, gdy organizacja musi wykazać zdolność do dostarczania wyrobów medycznych i związanych z nimi usług, które konsekwentnie spełniają wymagania klientów i obowiązujące wymagania prawne. Firma Cryomed stała się jedynym producentem urządzeń kriogenicznych na świecie, który spełnia wszystkie te wymagania! Organ wydający — TÜV Rheinland.

Załącznik II: Pełny system zapewnienia jakości

Załącznik II: Pełny system zapewnienia jakości

Załącznik II: Pełny system zapewnienia jakości — ta ocena zgodności polega na analizie całego systemu zarządzania jakością producenta, obejmującej projekt, produkcję i kontrolę końcową. Firma Cryomed otrzymała certyfikat poświadczający spełnianie wymogów niniejszej oceny zgodności. Organ wydający, TÜV Rheinland, jest jednym z najbardziej renomowanych w regionie.