Jakość i certyfikaty

heading-underline

Cryo Strona główna » Jakość i certyfikaty

Certyfikat zgodności WE

Certyfikat zgodności WE jest ważnym dokumentem dla produkcji na rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Certyfikat zgodności jest dokumentem prawnym, potwierdzającym zgodność produktu z normami UE.

Przyznaniu certyfikatu towarzyszy uzyskanie oznaczenia CE, które jest obowiązkowe. Znak CE (skrót od Conformité Europeenne – fr. zgodność europejska) znajduje się na produkcie i potwierdza, że ​​produkt jest zgodny z dyrektywami i normami UE, a także wskazuje, że procedura oceny zgodności została odpowiednio przeprowadzona.

Oznakowanie CE wskazuje, że produkt jest bezpieczny dla zdrowia konsumentów i nieszkodliwy dla środowiska. Znak CE jest jedynym znakiem w krajach UE, potwierdzającym zgodność produkcji z normami UE w zakresie bezpieczeństwa osób, mienia i środowiska.

Uzyskanie certyfikatu zgodności nie jest obowiązkowe, ale czyni produkt bardziej konkurencyjnym, pokazuje dbałość o jakość i zapewnia o niej użytkowników. Sprzedawanie tego produktu to przyjemność dla dystrybutorów.

Zadowolony jest również konsument. Certyfikat przyznawany jest na 3 lata, co oznacza też, że eksperci dokonali przeglądu produkcji i akceptują ją jako doskonałą i solidną.

Certyfikat zgodności, otrzymany przez Cryomed s.r.o. za najnowszy model kriosauny Cryomed PRO jest potwierdzeniem naszych osiągnięć i potwierdzeniem naszego doświadczenia.

Cryomed PRO spełnia wymogi następujących standardów:

Dyrektywa maszynowa WE

Dyrektywa niskonapięciowa

Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

ISO 13485:2016

ISO 13485:2016

Norma ISO 13485:2016 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością w przypadku, gdy organizacja musi wykazać zdolność do dostarczania wyrobów medycznych i związanych z nimi usług, które konsekwentnie spełniają wymagania klientów i obowiązujące wymagania prawne. Firma Cryomed stała się jedynym producentem urządzeń kriogenicznych na świecie, który spełnia wszystkie te wymagania! Organ wydający — TÜV Rheinland.

Załącznik II: Pełny system zapewnienia jakości

Załącznik II: Pełny system zapewnienia jakości

Załącznik II: Pełny system zapewnienia jakości — ta ocena zgodności polega na analizie całego systemu zarządzania jakością producenta, obejmującej projekt, produkcję i kontrolę końcową. Firma Cryomed otrzymała certyfikat poświadczający spełnianie wymogów niniejszej oceny zgodności. Organ wydający, TÜV Rheinland, jest jednym z najbardziej renomowanych w regionie.