Jakość i certyfikaty

heading-underline

Cryo Strona główna » Jakość i certyfikaty

Certyfikat zgodności WE

Kliknij, aby otworzyć

Kliknij, aby otworzyć

Certyfikat zgodności WE jest ważnym dokumentem dla produkcji na rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Certyfikat zgodności jest dokumentem prawnym, potwierdzającym zgodność produktu z normami UE.

Przyznaniu certyfikatu towarzyszy uzyskanie oznaczenia CE, które jest obowiązkowe. Znak CE (skrót od Conformité Europeenne – fr. zgodność europejska) znajduje się na produkcie i potwierdza, że ​​produkt jest zgodny z dyrektywami i normami UE, a także wskazuje, że procedura oceny zgodności została odpowiednio przeprowadzona.

Oznakowanie CE wskazuje, że produkt jest bezpieczny dla zdrowia konsumentów i nieszkodliwy dla środowiska. Znak CE jest jedynym znakiem w krajach UE, potwierdzającym zgodność produkcji z normami UE w zakresie bezpieczeństwa osób, mienia i środowiska.

Kliknij, aby otworzyć

Uzyskanie certyfikatu zgodności nie jest obowiązkowe, ale czyni produkt bardziej konkurencyjnym, pokazuje dbałość o jakość i zapewnia o niej użytkowników. Sprzedawanie tego produktu to przyjemność dla dystrybutorów.

Zadowolony jest również konsument. Certyfikat przyznawany jest na 3 lata, co oznacza też, że eksperci dokonali przeglądu produkcji i akceptują ją jako doskonałą i solidną.

Certyfikat zgodności, otrzymany przez Cryomed s.r.o. za najnowszy model kriosauny Cryomed PRO jest potwierdzeniem naszych osiągnięć i potwierdzeniem naszego doświadczenia.

Cryomed PRO spełnia wymogi następujących standardów:

Dyrektywa maszynowa WE

Dyrektywa niskonapięciowa

Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Certyfikat ENISO 13485:2012

Kliknij, aby otworzyć

Kolejne osiągnięcie firmy Cryomed s.r.o.!

Seria norm ISO jest wykorzystywana w procesie tworzenia i doskonalenia systemu zarządzania jakością. Certyfikat taki jak ten pokazuje, że wszystkie działania firmy są skoordynowane i zapewnia, że ​​klient jest zadowolony z jakości, usług i zarządzania. Certyfikat ISO potwierdza solidną reputację firmy na rynku. Firma Cryomed s.r.o. otrzymała certyfikat ISO 13485:2012 (ISO 13485:2003 + Cor 1:2009).

Potwierdza to zgodność systemu zarządzania jakością producenta urządzeń medycznych z międzynarodowymi standardami.

Standard 13485 dotyczy usług medycznych i powiązanych w szerokim znaczeniu. Zawiera wymagania dotyczące budynków magazynowych, zdrowie pracowników, sprzętu i obszarów oraz metody wycofywania produkcji w razie wypadku.

ISO 13485: 2003 to także:

  • Orientacja na klienta
  • Systematyczne podejście do zarządzania
  • Przywództwo szefa
  • Zaangażowanie ludzi
  • Wzajemnie korzystne relacje z dostawcami
  • Podejmowanie decyzji, opartych na faktach
  • Ciągłe doskonalenie

Udzielenie tego certyfikatu następuje po sprawdzeniu przez eksperta produkcji. Eksperci sprawdzili produkcję

Cryomed s.r.o. i potwierdzili, że jest to jakość i solidność. Tym samym produkcja Cryomed s.r.o. jest certyfikowanym urządzeniem medycznym, na które firma posiada prawa do produkcji, sprzedaży i dystrybucji.

Jeśli chcesz kupić kriosaunę, powinieneś zapytać, czy producent posiada międzynarodowy certyfikat jakości.

Jeśli chcesz wypróbować zabiegi kriogeniczne musisz uważać na to, komu powierzasz swoje ciało i zdrowie. Współpraca z Cryomed s.r.o. to gwarancja jakości i serwisu.