fbpx
Navštívte našu novú webstránku

Spoločnosť Cryomed úspešne získala zdravotnícku certifikáciu

heading-underline

Cryo Главная » Články » Spoločnosť Cryomed úspešne získala zdravotnícku certifikáciu

Spoločnosť Cryomed s hrdosťou oznamuje najnovšiu novinku – sme jediným výrobcom kryogenických zariadení na svete, ktoré vyhovujú smernici STN EN ISO 13485:2016. Navyše sme obdržali certifikát o zhode so smernicou EU 93/42/EHS, príloha II. Vydávajúcim orgánom je jedna z najuznávanejších organizácií v oblasti, spoločnosť TÜV Rheinland.

Certifikát spoločnosti Cryomed zaručujúci zhodu s požiadavkami normy STN EN ISO 13485:2016

Certifikát spoločnosti Cryomed zaručujúci zhodu s požiadavkami normy STN EN ISO 13485:2016

Pre nás, ako výrobcu zdravotníckych zariadení, sú bezpečnosť, kvalita a efektivita našimi prioritami. Preto sme, napriek skutočnosti, že regulačné požiadavky sa v priebehu životného cyklu produktu, vrátane životnosti a dodávky, stále sprísňujú, vždy pripravení vyhovieť najprísnejším požiadavkám.

Certifikát zhody Cryomed s ustanoveniami smernice ES o certifikátoch 93/42/EHS, príloha II

Certifikát zhody Cryomed s ustanoveniami smernice ES o certifikátoch 93/42/EHS, príloha II

V našej továrni sme zaviedli a implementovali systém riadenia kvality zahŕňajúci výrobu, distribúciu, inštaláciu a servis zdravotníckych kryoterapeutických zariadení.

Pevne veríme, že dôvera našich klientov a partnerov stojí za všetku námahu s byrokraciou, ktorú certifikácia obnáša. A taktiež veríme, že zlepšujeme životy tak, ako nám to celotelová kryoterapia umožňuje.

Pre vašu informáciu:

Smernica ISO 13485:2016 určuje požiadavky pre systém kontroly kvality, pri ktorom musí spoločnosť predviesť schopnosť poskytovať zdravotnícke zariadenia a príslušné služby, ktoré dôsledne vyhovujú zákazníkom a príslušným regulačným požiadavkám.

Príloha II: Systém úplného zaistenia kvality – Toto posúdenie zhody zahŕňa preskúmanie celého systému riadenia kvality výrobcu, ktorý zahŕňa návrh, výrobu a záverečnú kontrolu.