fbpx

Tag: טיפול קריותרפיה מקומי

heading-underline

Cryofan CF-04+

Cryofan CF-04+ מהו +Cryofan CF-04? +Cryofan СF-04 הוא מכשיר לקריותרפיה מקומית, שפותח על פי צרכי מוסדות הרפואה והבריאות. המכשיר מאושר כציוד רפואי. הוא תואם את דרישות הבטיחות המחמירות ביותר ביחס למכשירים רפואיים על פי הנחיית EC 93/42/EEC ו-EN ISO 13485: 2016. כיצד פועל...