Kvalita a certifikáty

heading-underline

Cryo Úvodní » Kvalita a certifikáty

ES osvědčení o shodě

Click to open

Click to open

ES certifikát o shodě je důležitý dokument pro výrobu, který se nachází na trhu Evropského hospodářského prostoru.

Certifikát o shodě je právní dokument, který potvrzuje shodu výrobku s normami EU.

Udělení certifikátu je provázeno získáním značky CE, která je povinná..

Na výrobku se nachází značka CE (zkratka pro „Compformité Européenne – European Conformity“) a potvrzuje, že výrobek je v souladu se směrnicemi EU a normami EU, a zároveň uvádí, že postup posuzování shody byl proveden odpovídajícím způsobem.

Označení CE označuje, že výrobek je bezpečný pro zdraví svých spotřebitelů a že není škodlivý pro životní prostředí. Značka CE je v zemích EU jediná značka, která potvrzuje shodu výroby s normami EU v oblasti bezpečnosti, majetku a životního prostředí.

Click to open

Přijetí osvědčení o shodě není povinné, ale výrobek je konkurenceschopnější, poukazuje na kvalitu a poskytuje důvěru v kvalitu pro ty, kteří ho používají. Prodej takového produktu je pro distributory potěšením. Konečný spotřebitel je též spokojen.

Certifikát se uděluje na 3 roky. To znamená, že odborníci prozkoumali výrobu a akceptovali, že je vynikající a pevná.

Certifikát o shodě, přijatý společností Cryomed, s. r. o., pro nejnovější model kryosauny Cryomed PRO, znamená uznání našich úspěchů a potvrzení našich zkušeností.

Cryomed PRO vyhovuje:

směrnici EU o strojních zařízeních

směrnici o nízkém napětí

směrnici o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)

Certifikát EN ISO 13485:2012

Click to open

Dalším úspěchem společnosti Cryomed s.r.o.!

Série norem ISO se používá během procesu vytváření a zlepšování systému řízení kvality. Takový certifikát dokazuje, že všechno ve firmě funguje v koordinaci a zabezpečuje, aby klient byl spokojen s kvalitou, službami a řízením.

Certifikát ISO potvrzuje pevnou reputaci firmy na trhu.

Cryomed, s. r. o. Společnost získala certifikát ISO 13485: 2012 (ISO 13485: 2003 + Cor 1: 2009)

To potvrzuje soulad systému řízení kvality výrobců zdravotnických pomůcek s mezinárodními normami.

Standard 13485 se týká lékařských a souvisejících služeb v širším smyslu slova. Obsahuje požadavky na skladovací budovy, zdraví zaměstnanců, zařízení a oblastí a způsoby odvolání výroby v případě nehod.

ISO 13485:2003 je rovněž o:

  • zaměření na zákazníka
  • systematickém přístupu k řízení
  • vedení šéfa
  • zapojení lidí
  • vzájemně prospěšných vztazích s dodavateli
  • rozhodování založeném na skutečnostech
  • neustálém zlepšování

Udělení tohoto certifikátu se uskuteční po odborné kontrole výroby. Odborníci ověřili výrobu Cryomed, s. r. o., a souhlasili, že je kvalitativní a pevná.

Tím se výroba Cryomed, s. r. o., certifikuje na lékařské zařízení, která má firma právo vyrábět, prodávat a distribuovat.

Chcete-li koupit kryosaunu, měli byste se ptát, zda má výrobce mezinárodní certifikaci kvality.

Pokud byste chtěli vyzkoušet kryoprocedury, musíte být opatrní, komu svěříte své tělo a zdraví.

Spolupráce se společností Cryomed, s. r. o., je zárukou kvality a služeb.